mikropolaryzacja mózgu

Mikropolaryzacja mózgu

Mikropolaryzacja mózgu

Mikropolaryzacja mózgu jest to nowa metoda nieinwazyjnego stymulowania mózgu. Metoda tDCS (transcranial direct current stimulation), czyli przezczaszkowa stymulacja mózgu prądem stałym, jest bezbolesna i bezpieczna. Doprowadza się słaby prąd o napięciu 1-2 miliamperów.

Wskazania do rehabilitacji mikropolaryzacją

Mikropolaryzacja mózgu stosowana jest w terapii osób chorych z dysfunkcjami neurologicznymi oraz uszkodzeniami mózgu. Jednak decyzję czy pacjent się kwalifikuje do rehabilitacji podejmuje ostatecznie lekarz Warszawa neurolog. Kilka z wielu wskazań to:

  • udar
  • dziecięce porażenie mózgowe
  • autyzm
  • padaczka lekooporna
  • choroba Parkinsona/Alzheimera
  • opóźniony rozwój
  • przewlekły ból

To wszystko to tylko niewielka część chorób, które kwalifikują się np. na turnus rehabilitacyjny dla dzieci, gdzie przeprowadzana jest mikropolaryzacja mózgu. Oczywiście zabieg przeprowadzany jest również na dorosłych, jednak zaczynając rehabilitację u dziecka jest większe prawdopodobieństwo normalnego życia w przyszłości.

Jak wygląda zabieg i na czym polega?

Na głowę dziecka lub osoby rehabilitowanej zakładane są 2 elektrody, przez które przepływa prąd o niskim napięciu. Ułożenie zależy od tego, jak zaleci lekarz i czy kora mózgowa ma być aktywizowana czy hamowana.

Pojedynczy cykl rehabilitacyjny wynosi 10 dni, w ciągu których przerwa nie może być dłuższa niż 2 dni. Muszą być to systematyczne zabiegi, po kilka lub kilkanaście minut dziennie. Dlatego dla dzieci najlepszy będzie turnus rehabilitacyjny dla dzieci.

Jeśli cały cykl przyniósł pozytywne efekty, wskazane jest powtórzenie go, ale nie szybciej niż po 2-3 miesiącach. Jednak najlepsze efekty są przy jednoczesnej mikropolaryzacji mózgu i neurorehabilitacji w której może pomóc neurolog prywatnie Warszawa. Łatwiej jest osiągnąć maksymalny spodziewany efekt.

Korzyści mikropolaryzacji mózgu

W zależności od stymulowanego obszaru i zaburzenia, uzyskuje się różne efekty i korzyści. I tak np. u chorych z zaburzeniami ruchowymi można uzyskać:

  • zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśni
  • zwiększenie ilości prawidłowych odruchów
  • nabycie nowych ruchów np. siedzenie

Nie są to jednak efekty, które można u każdego osiągnąć. Zależy to w dużym stopniu od stopnia uszkodzenia mózgu lub dysfunkcji oraz od neurorehabilitacji.